Zand RecyclingEagle BurgmannUnited RentalsMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Flam3D: stimulans tot innovatie en ontwikkeling

Wij zijn lid geworden van Flam3D. Een branchevereniging voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die zelf 3D-printen, of voor leveranciers van deze instellingen. Hoewel we elkaar al langer kenden, was een lidmaatschap er niet eerder van gekomen.

 

Kris Binon is directeur van Flam3D. “Ons doel is bedrijven en onderzoeksinstellingen op het gebied van 3D-printen en additive manufacturing samen te brengen. Eerder alleen in Vlaanderen, maar later ook in Nederland: het bleek dat in Nederland nog niet zo’n organisatie bestond. Onze leden zijn ongeveer gelijk verdeeld over beide landen. In totaal zijn het er zo’n 130, waarvan vijftien onderzoeksinstellingen en 115 bedrijven.”

 

Contact

Kris: “Wij waren al langere tijd met Poly Products in contact. We hebben bijvoorbeeld Michiel de Bruijcker, de directeur, al eens gevraagd commentaar te leveren op een enquêteverslag. Hoewel de contacten er zeker waren, was een lidmaatschap nooit ter sprake gekomen. Misschien was de aanschaf van hun tweede, grote 3D-printer wel de concrete aanleiding.”

 

Vlaanderen

Flam3D werd in 2015 opgericht door een aantal Vlaamse onderzoeksinstellingen en bedrijven, met de steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen & Innoveren. Sinds de start sloten verschillende bedrijven en organisaties zich aan bij het platform. Deze organisaties representeren zo goed als heel het 3D-ecosysteem: toeleveranciers, fabrikanten, serviceaanbieders, maakbedrijven die additieve of hybride fabricatie toepassen, scholen en onderzoeksinstellingen.

 

Versterking

Kris Binon: “Flam3D zoekt versterking van waardeketens. We zijn er voor bedrijven en organisaties die interesse hebben in 3D-printing en Additive Manufacturing toepassingen: zij kunnen bij ons terecht voor eerstelijnsadvies en doorverwijzing. Verder willen we natuurlijk onze leden verenigen, vertegenwoordigen en ondersteunen. We zijn dus een echte netwerkorganisatie: we vinden antwoorden op de vragen van leden en niet-leden en brengen vraag en aanbod met elkaar in contact.”

 

Communicatie

Kris: “Als organisatie zetten wij ons ook in voor de marketing en communicatie van onze leden: we organiseren en nemen deel aan beurzen, events en infosessies en leggen contacten met de pers. De belangrijkste boodschap daarbij is dat 3D-printing een innovatiepotentieel biedt dat bedrijven kunnen inzetten om competitiever te worden. Dus moeten we laten weten dat we er zijn!”

 

Samenwerking

“Binnen ons netwerk”, vervolgt Kris, “proberen we steeds relevante contacten met elkaar te koppelen. Daarom werken we graag samen met strategische partners en andere netwerkorganisaties. Op deze manier slagen we erin de vraag- en aanbodzijde met elkaar te verbinden.” Kris: “Poly Products heeft een aantal unieke troeven die van toegevoegde waarde zijn binnen onze vereniging. Ze hebben ten eerste twee enorme 3D-printers! Daarnaast beschikken ze over een enorme expertise op het gebied van verschillende materialen. Ten slotte voegen ze als nieuw lid extra lobbykracht toe en verbreden zij de kennis en het aanbod.”

 

Patenten

“Poly Products is nog maar kort lid, maar ze hebben al een waardevol initiatief gelanceerd: op verzoek van Michiel de Bruijcker is via Flam3D uitgezocht welke patenten op het gebied van 3D-printen in de nabije toekomst vervallen. Dat biedt weer concrete mogelijkheden voor onze leden om te blijven innoveren.”