Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Bedrijfsvergelijking waterkeringen 2017
  De waterkeringbeheerders kijken regelmatig hoe ze ervoor staan op het gebied van waterkeringbeheer. In het voorjaar van 2017 hebben alle waterschappen en Rijkswater-staat deelgenomen aan de bedrijfsvergelijking Waterkeringen. 20-04
 • Vispassage Doesburg, één van de grootse in Nederland
  Op zaterdag 21 april is het definitieve ontwerp van één van de grootste en meest innovatieve vispassages van Nederland gepresenteerd. Met de komst van deze vispassage kunnen vissen straks onbelemmerd tot in Duitsland zwemmen. 19-04
 • Bijeenkomst over project Kingfisher
  Op 4 april vond een bijeenkomst plaats over het project ‘Kingfisher’. Binnen Kingfisher werken 11 waterschappen, de Unie van Waterschappen en VNG International met Zuid-Afrikaanse partners samen aan de oprichting van waterbeheerorganisaties in Zuid-Afrika. 17-04
 • Groene gemaalpompen besparen energie voor 9 huishoudens
  Een belangrijk onderdeel van het groot onderhoud aan de sluizen van Hengelo en Delden is het moderniseren van de pompen. Wat houdt dat precies in, wat levert het op en wat is de status van dat project? 16-04
 • Data combineren om meer te leren
  Data is de brandstof voor wetenschap, en ook voor de kennisontwikkeling binnen het project Natuurlijk Veilig*. Op basis van oude en nieuwe data krijgen we meer inzicht in hoe suppleties invloed hebben op bodemdieren en vissen. 12-04
 • Mooie uitkomst expert review Helpdesk Water website
  De Helpdesk Water behaalt 4,5 van 5 sterren tijdens een review van haar website. 11-04
 • Wereldvismigratiedag op 21 april 2018 in Enkhuizen
  Zaterdag 21 april 2018 viert Rijkswaterstaat wereldvismigratiedag in Enkhuizen. Iedereen is welkom tussen 11.00 en 17.00 uur bij het entreepaviljoen van het Zuiderzeemuseum (naast de Houtribdijk aan de Sluisweg 1). 10-04
 • Stuurgroep Water stelt kaders en handreiking KRW-doelen vast
  Op dit moment bereiden de waterschappen, provincies en het rijk zich voor op het opstellen van de 3e Stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027. 09-04
 • Meetframes voor kustonderzoek op Diepe Vooroever bij Noordwijk
  In het kader van het 5-jarig onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0 zijn er 3 meetframes geplaatst op de Diepe Vooroever bij Noordwijk. De metingen zullen naar verwachting tot begin mei 2018 duren. 06-04
 • Rijnland helpt de waternatuur in Westeinderplassen en Bovenlanden Aalsmeer vooruit
  De ecologische waterkwaliteit in de Westeinderplassen en Bovenlanden Aalsmeer is niet in evenwicht: er zijn te weinig waterplanten en ook het aantal in het water levende kleine dieren is te laag. Daarom gaat het hoogheemraadschap van Rijnland er samen met gebiedspartners aan de slag. 05-04

meer nieuws

KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV